Wat is Artificial Intelligence

Wat is Artificial Intelligence in gewone mensen taal

Het antwoord op de vraag ‘wat is Artificial Intelligence’ bestaat meestal uit een uiteenzetting van technologie.
Machine Learning, Deep Learning, Facial Recognition, Tekst Mining, Cognitive Computing en zo zijn er nog tientallen technische, al dan niet door marketeers verzonnen namen.

Maar wat moet je met al die technologie als je als manager of operationeel medewerker alleen maar wil begrijpen wat je ermee kan? 

Deze blog gaat over deze laatste vraag: wat is Artificial Intelligence voor jou als niet-techneut die wil weten wat het kan en of AI iets voor jou kan betekenen.

Artificial Intelligence is eigenlijk simpel uit te leggen

Laten we beginnen met Intelligence. Wij mensen hebben zintuigen die constant signalen oppikken. Terwijl je deze blog leest heb je wat vast, je zit ergens met je voeten tegenaan te tikken, je voelt je stoel, vanuit je ooghoek zie je van alles, je ruikt wat en wellicht proef je nog wat koffie die je net op hebt. Al die signalen worden naar onze hersenen gestuurd die deze verwerkt op basis van aangeleerde kennis en gedrag. Zo worden de signalen van wat je hoort gefilterd op achtergrondgeluid, maar hoor je de stem van een belangrijke collega wat roepen dan reageer je ineens. 

Dit is aangeleerd gedrag, want toen je geboren bent zat die stem van je collega nog niet in je brein, sterker nog, je kwam redelijk blanco op de wereld en hebt heel veel moeten leren. Dat verwerken van die informatie, leren, verbanden leggen, actie ondernemen, dat noemen we intelligentie.

Artificial Intelligence, of Kunstmatige Intelligentie is hier zoals de naam al aangeeft de kunstmatige variant van informatie. 

De theorie is dat AI in staat zou moeten zijn om al die menselijke intelligentie na te doen, maar dan op veel grotere schaal. En hier wordt het interessant. Zoals ik hierboven al schetste is het verwerken van de signalen van onze zintuigen al mega veel werk. Je zou voor de grap eens uit moeten schrijven welke signalen je in één uur binnenkrijgt en hoe je deze verwerkt. 

Zo begrijp je al vrij snel waarom er zoveel soorten AI zijn. Je moet AI namelijk trainen om signalen en informatie te verwerken, en beeld, geluid, cijfers of tekst zijn compleet verschillende signalen. Ons menselijke brein is ontzettend krachtig, wij kunnen al deze signalen prima tegelijk verwerken, maar de AI-technologie staat nog aan het begin van de ontwikkeling en kan gechargeerd maar één type informatie verwerken. Daarom is de ene oplossing goed in social media, de ander in aandelenhandel, de ander in het analyseren van dossiers of gerechtelijke stukken, de ander in zorgdata etc.

Artificial Intelligence is powerplay

De kracht van AI zit erin dat deze net als ons mensen zaken aan kan leren, en daarmee op specifieke vlakken uiteindelijke veel meer kan dan wij mensen. Een arts kan in een uur een maximaal aantal MRI-scans beoordelen. Als je AI aanleert waarop te letten dan kan deze misschien wel duizend keer zo snel scans verwerken. Daarmee is AI nog lang geen arts, maar kan deze de arts wel veel efficiënter maken, waarmee de kwaliteit van de zorg omhoog kan gaan en de arts meer tijd heeft voor andere zaken.

Welke technologie hiervoor gebruikt wordt zou er voor de gebruiker en de opdrachtgever niet toe moeten doen. Waar het om gaat is dat je herkend waar AI je kan ondersteunen, en in hoeverre deze betrouwbaar en transparant is.

Dat is Artificial Intelligence, kunstmatige computerkracht die delen van het denkpatroon van een mens op grote schaal over kan nemen.
Het grote voordeel is dat AI daarbij in staat is veel grotere volumes aan data/informatie te verwerken dan wij mensen kunnen. En dat heeft weer als voordeel dat we veel efficiënter kunnen gaan werken, of op een hoger niveau kunnen gaan werken, omdat AI in staat is alle beschikbare informatie mee te nemen in analyses, én daar soms zelfs nieuwe verbanden in kan vinden.

Dat maakt dat AI voor bijna iedereen waarde toe kan voegen, van arts tot advocaat, van casemanager tot CFO, er bijna geen beroep te vinden waar AI geen waarde toe kan voegen.

Het is echter de kunst of je in staat bent eerst die waarde goed te bepalen, en dan pas aan de slag te gaan met de technologie die daarvoor nodig is.

Auteur: Ton Abelen

Weet jij de overeenkomst tussen AI en Whisky?

Een goed gesprek over mooie Whisky’s kan avondvullend zijn. Het proeven overigens ook, maar dat is een ander verhaal.
Maar heb je er wel eens bij stil gestaan dat al die romantiek over de impact van het hout waarvan de vaten gemaakt zijn, welke ingrediënten gebruikt zijn, hoe het distilleer proces is verlopen eigenlijk ouderwetse romantiek is?

Wat als je met science al dat ‘vakmanschap’ en marketing zou ontkrachten met behulp van Artificial Intelligence simpelweg de duurste Whisky’s zou kunnen produceren tegen een fractie van de kosten?

En als dat mogelijk zou zijn, hoe moeilijk zou het dan zijn om jouw ‘unieke’ oplossing op een zelfde wijze te analyseren en te reproduceren? Tegen een fractie van de kosten en vele malen meer innovatief?

In mijn presentatie over de business en daarmee rendement gerichte aanpak van Artificial Intelligence neem ik je mee in de magische wereld van AI. En laat ik je zien hoe die magie, met de inzet van een goede strategie ontrafelt wordt tot een businessplan waarmee jij morgen ook jouw uitdagingen kan aanpakken.

Een succesvolle AI strategie

Volgens MIT Sloan onderzoek naar succes met Artificial Intelligence zien steeds meer leiders de waarde van Artificial Intelligence.Uit datzelfde onderzoek blijkt echter ook dat het enthousiasme over AI aan het afnemen is. 

Hoe komt het dat de belofte van AI zo groot is,
deze invulling kan geven aan strategische thema’s,
en toch maar zelden de operational efficiency overstijgt?

Artificial Intelligence Strategie

Om Artificial Intelligence strategisch in te zetten is affiniteit vereist

Vraag een gemiddelde bestuurder hoe deze aankijkt tegen AI, en het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk ‘een interessante ontwikkeling’ zijn. Je kunt het je tegenwoordig niet meer veroorloven om niet mee te kunnen praten. Maar het vervelende aan AI is dat de ontwikkeling wel heel erg snel gaat, dat het enorm breed is. De belofte is vele malen groter dan in de praktijk gerealiseerd wordt.

Diepgaande kennis ontbreekt bij het management. Niet vreemd natuurlijk want zij zitten daar om te besturen wat heel andere kwaliteiten vergt dan leren wat AI kan brengen.

Het grootste probleem van succes met AI, is AI zelf.

Vraag een willekeurige expert wat AI is, en je krijgt met 99% zekerheid een uiteenzetting van wat AI allemaal kan. Een goed bestuurder die niet alleen over kansen nadenkt, maar ook over continuïteit, investeringen en risico’s zal concluderen dat het een prachtig verhaal maar ongrijpbaar is. Vol met onzekerheden of dat wel haalbaar is in kader van privacy, integratie in de huidige operatie etc. En dat is terecht, want de impact van AI kan zeer groot zijn. Een klein en simpel idee kan uitmonden in eindeloze aanpassingen, procedures en investeringen, omdat AI nu eenmaal heel erg veel kan, en soms gewoonweg te veel en niet beheersbaar is.

De risico’s, het gebrek aan grip en het niet transparant zijn in hoe AI tot conclusies komt, zijn de grootste showstoppers bij AI, volgens het eerdergenoemde onderzoek.

Een conservatieve strategie werkt niet meer

Het dilemma is of je het je kan veroorloven om geen AI in te zetten.

Sommige problemen of kansen zijn misschien niet anders op te lossen dan door AI in te zetten. Als je veel informatie of taken moet verwerken, en je hebt de capaciteit niet, dan zal je moeten kijken naar alternatieven, en vaak is het opschalen van bestaande oplossingen veel te duur en traag.

We zijn allemaal wel bekend met de alternatieve strategie waarbij leveranciers staan te trappelen om aan te tonen dat hun technologie werkt. Bij gebrek aan visie en strategie wordt er gekozen voor een klein project, en wordt dit breed uitgemeten om te laten zien hoe fantastisch dit werkt. Leuk voor de korte termijn, maar hiermee ben je eigenlijk alleen maar aan het spelen, en dure capaciteit aan het verbranden aan initiatieven die niet strategisch zijn. De kans is groot dat als je AI wel in je strategie opneemt, deze projecten totaal niet passen, of erger, dat zij zo opportunistisch te werk zijn gegaan dat alle seinen op rood zijn gegaan, en het dus nog meer inspanning kost om iets voor elkaar te krijgen.

Hoe kom je tot een goede AI strategie

Laten we helder zijn, Artificial Intelligence is een beweging die niet meer weggaat, en daadwerkelijk bijzonder veel waarde heeft. We krijgen steeds meer data, steeds meer regels, de vraag naar realtime besluitvorming neemt toe, en de acceptatie van fouten wordt steeds lager, aangezien je niet meer kan verbergen achter het feit dat je iets niet wist, want uiteindelijk was alle informatie wel aanwezig, maar had jij je zaken niet op orde.

Dus is het verstandig om na te denken hoe AI op termijn een belangrijke rol kan gaan spelen in je strategie, en hoe je hier optimaal gebruik van gaat maken. En neem je in diezelfde strategie op welke maatregelen je neemt om de risico’s op gebrek aan transparantie en onterecht gebruik van data tegen te gaan.

Vanuit die strategie ga je verder specificeren welke kansen je als eerste op gaat pakken, mijn voorstel: die met het meeste rendement, kans van slagen en de minste risico’s.

Omdat je AI strategisch maakt is het voor je organisatie ook duidelijk in welke perspectief zij moeten denken, en kan daar bij ieder besluit in t.a.v. kennisopbouw, HR, IT en operatie rekening mee gehouden worden, zodat de oplossingen die ontwikkeld worden ook breed inzetbaar zijn.

Dat houdt dus in dat je als bestuurder of manager je kennis op moet gaat doen over de kansen, risico’s en transparantie van AI, zodat je de juiste vragen kan stellen en voorstellen kunt beoordelen.

En dat houdt dus ook in dat je de keuze voor AI-technologie, platformen etc. ver voor je uitschuift en je eerst richt op strategie en business value. Dan ga je kijken hoe AI in jouw unieke organisatie met jouw unieke data ingezet zou kunnen worden. En pas daarna ga je keuzes maken, want die keuzes maak je voor de hele lange termijn. 

Helaas is AI geen IT-oplossing die je even implementeert, het is een lange reis die begint bij het leggen van een goede fundering, en die fundering vereist een lange termijn visie.

Auteur: Ton Abelen schrijft en presenteert over de kansen met AI. Zijn inspiratie haalt hij uit opdrachten die hij als onafhankelijk zelfstandige voor diverse organisaties uitvoert.