Een succesvolle AI strategie

Volgens MIT Sloan onderzoek naar succes met Artificial Intelligence zien steeds meer leiders de waarde van Artificial Intelligence.Uit datzelfde onderzoek blijkt echter ook dat het enthousiasme over AI aan het afnemen is. 

Hoe komt het dat de belofte van AI zo groot is,
deze invulling kan geven aan strategische thema’s,
en toch maar zelden de operational efficiency overstijgt?

Artificial Intelligence Strategie

Om Artificial Intelligence strategisch in te zetten is affiniteit vereist

Vraag een gemiddelde bestuurder hoe deze aankijkt tegen AI, en het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk ‘een interessante ontwikkeling’ zijn. Je kunt het je tegenwoordig niet meer veroorloven om niet mee te kunnen praten. Maar het vervelende aan AI is dat de ontwikkeling wel heel erg snel gaat, dat het enorm breed is. De belofte is vele malen groter dan in de praktijk gerealiseerd wordt.

Diepgaande kennis ontbreekt bij het management. Niet vreemd natuurlijk want zij zitten daar om te besturen wat heel andere kwaliteiten vergt dan leren wat AI kan brengen.

Het grootste probleem van succes met AI, is AI zelf.

Vraag een willekeurige expert wat AI is, en je krijgt met 99% zekerheid een uiteenzetting van wat AI allemaal kan. Een goed bestuurder die niet alleen over kansen nadenkt, maar ook over continuïteit, investeringen en risico’s zal concluderen dat het een prachtig verhaal maar ongrijpbaar is. Vol met onzekerheden of dat wel haalbaar is in kader van privacy, integratie in de huidige operatie etc. En dat is terecht, want de impact van AI kan zeer groot zijn. Een klein en simpel idee kan uitmonden in eindeloze aanpassingen, procedures en investeringen, omdat AI nu eenmaal heel erg veel kan, en soms gewoonweg te veel en niet beheersbaar is.

De risico’s, het gebrek aan grip en het niet transparant zijn in hoe AI tot conclusies komt, zijn de grootste showstoppers bij AI, volgens het eerdergenoemde onderzoek.

Een conservatieve strategie werkt niet meer

Het dilemma is of je het je kan veroorloven om geen AI in te zetten.

Sommige problemen of kansen zijn misschien niet anders op te lossen dan door AI in te zetten. Als je veel informatie of taken moet verwerken, en je hebt de capaciteit niet, dan zal je moeten kijken naar alternatieven, en vaak is het opschalen van bestaande oplossingen veel te duur en traag.

We zijn allemaal wel bekend met de alternatieve strategie waarbij leveranciers staan te trappelen om aan te tonen dat hun technologie werkt. Bij gebrek aan visie en strategie wordt er gekozen voor een klein project, en wordt dit breed uitgemeten om te laten zien hoe fantastisch dit werkt. Leuk voor de korte termijn, maar hiermee ben je eigenlijk alleen maar aan het spelen, en dure capaciteit aan het verbranden aan initiatieven die niet strategisch zijn. De kans is groot dat als je AI wel in je strategie opneemt, deze projecten totaal niet passen, of erger, dat zij zo opportunistisch te werk zijn gegaan dat alle seinen op rood zijn gegaan, en het dus nog meer inspanning kost om iets voor elkaar te krijgen.

Hoe kom je tot een goede AI strategie

Laten we helder zijn, Artificial Intelligence is een beweging die niet meer weggaat, en daadwerkelijk bijzonder veel waarde heeft. We krijgen steeds meer data, steeds meer regels, de vraag naar realtime besluitvorming neemt toe, en de acceptatie van fouten wordt steeds lager, aangezien je niet meer kan verbergen achter het feit dat je iets niet wist, want uiteindelijk was alle informatie wel aanwezig, maar had jij je zaken niet op orde.

Dus is het verstandig om na te denken hoe AI op termijn een belangrijke rol kan gaan spelen in je strategie, en hoe je hier optimaal gebruik van gaat maken. En neem je in diezelfde strategie op welke maatregelen je neemt om de risico’s op gebrek aan transparantie en onterecht gebruik van data tegen te gaan.

Vanuit die strategie ga je verder specificeren welke kansen je als eerste op gaat pakken, mijn voorstel: die met het meeste rendement, kans van slagen en de minste risico’s.

Omdat je AI strategisch maakt is het voor je organisatie ook duidelijk in welke perspectief zij moeten denken, en kan daar bij ieder besluit in t.a.v. kennisopbouw, HR, IT en operatie rekening mee gehouden worden, zodat de oplossingen die ontwikkeld worden ook breed inzetbaar zijn.

Dat houdt dus in dat je als bestuurder of manager je kennis op moet gaat doen over de kansen, risico’s en transparantie van AI, zodat je de juiste vragen kan stellen en voorstellen kunt beoordelen.

En dat houdt dus ook in dat je de keuze voor AI-technologie, platformen etc. ver voor je uitschuift en je eerst richt op strategie en business value. Dan ga je kijken hoe AI in jouw unieke organisatie met jouw unieke data ingezet zou kunnen worden. En pas daarna ga je keuzes maken, want die keuzes maak je voor de hele lange termijn. 

Helaas is AI geen IT-oplossing die je even implementeert, het is een lange reis die begint bij het leggen van een goede fundering, en die fundering vereist een lange termijn visie.

Auteur: Ton Abelen schrijft en presenteert over de kansen met AI. Zijn inspiratie haalt hij uit opdrachten die hij als onafhankelijk zelfstandige voor diverse organisaties uitvoert.

Plaats een reactie