Resultaat behalen met Artificial Intelligence

Veel organisaties staan voor een complexe keuze: Artificial Intelligence biedt in ongekende mogelijkheden om eindelijk een aantal strategische uitdagingen aan te pakken.

Maar tegelijkertijd is AI ook een risico en is het soms zeer moeilijk om tot echte resultaten in de praktijk te komen.

Als onafhankelijke AI Business Consultant help ik je op weg om een de juiste keuzes te maken waarbij de focus ligt op waarde toevoegen voor jouw organisatie.

Wie is Ton Abelen

Eind 2016 gaf ik op een groot congres een presentatie over Artificial Intelligence. Mijn boodschap was simpel: Veel organisaties komen er pas na een fout of gemiste kans achter dat er veel meer informatie beschikbaar was dan gebruikt is.
Waarom: Omdat men simpelweg met de huidige bezetting en ondersteuning van systemen helemaal niet in staat is de tsunami aan informatie te verwerken/analyseren en ervoor te zorgen dat je juiste informatie op het juiste moment op de juiste locatie is.

De oplossing ligt voor de hand: Artificial Intelligence is in staat iedere organisatie te ondersteunen om uit de soms gigantische hoeveelheden systemen en informatie exact de juiste zaken naar voren te halen. En AI kan zelfs in sommige gevallen veel beter besluiten nemen dan mensen dat kunnen, want mensen hebben ook hun beperkingen.

Deze presentatie is de vliegende start geweest van mijn carrière na IBM, waar ik me in de breedte bezighield met klanten adviseren over o.a. de toepassing van AI. een vliegende start omdat ik direct de vraag kreeg van bezoekers aan het congres om hen te ondersteunen bij de inzet van AI.

Ik heb intussen bij meerdere organisaties met succes AI projecten geleid, en heb mijzelf steeds meer gespecialiseerd op het gebied van het realiseren van Business Value.

Gelukkig heb ik technisch gezien twee linkerhanden, waardoor ik niet het risico loop me te laten leiden door technologische dromen.
Wel heb ik een bedrijfskundige achtergrond, die aangevuld met 8 jaar IBM ervoor zorgt dat ik zowel de taal van management, operatie en ICT spreek.
Dit aangevuld met mijn kritische maar ook open houding en het streven naar waarde vs vinkjes zetten maken dat ik organisaties goed kan ondersteunen bij de inzet van AI.

Mijn succesvolle aanpak

Artificial Intelligence is slechts een middel om een doel te bereiken.
AI is zo breed en veelomvattend dat je het een beginnersfout kan noemen als je je laat leiden door technologie of een leverancier.

Een succesvolle inzet van AI gaat niet over algoritmes maar over een business gedreven aanpak.

Mijn aanpak bestaat uit het achterhalen van de toegevoegde waarde, een zeer kritische check op de haalbaarheid hiervan binnen de organisatie middels een aantal bewezen checkpoint, met als resultaat een helder plan van aanpak/roadmap die op 1 A4 past.

Aangezien ik ervan overtuigd ben dat mijn plannen realistisch zijn, biedt ik ook aan om het plan voor je uit te voeren. Dat kan samen met resources binnen jouw organisatie, of ik neem waar nodig experts uit mijn netwerk mee.

Meer weten?

Wil je weten of en hoe Artificial Intelligence voor jouw organisatie, product of project waarde op kan leveren?
Neem even contact op en we kijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Ton Abelen – ton@tonabelen.com – 06-46 25 71 99